Přepnout stránku na český jazyk ·:[ Jiřího blog ]:· Switch site to english language
O mně
Tagy: Knihy, Linux, Programování, Život, Hry, Filmy, Seriály, O LinuxGames.cz, Ostatní — Jiří, 28. září 2007 @ 13:34

Kontakt:

Informace:

Něco o mně v čestině (english version below this text):
Od narození bydlím Karlovarsku a jako (skoro) každé dítě jsem udělal přijímačky do školky ……. mno přeskočíme ;-). Po školce a základce jsem byl přijat na SPŠ Ostrov na obor Automatizace a Energetika. Tenhle obor je částečně o elektrice a částečně o počítačích a programování (učili jsme se například Assembler nebo Pascal). Po škole jsem se částečně věnoval průmyslové automatizaci, ale velmi záhy jsem začal v práci používat i programování.
Dnes stále ještě trochu projektuji v automatizaci, ale už především programuji v Pythonu různé systémy (webové aplikace, interní systémy pro výměnu dat, atd).

Something about me:
I have lived in Karlovy Vary since birth and like (almost) every child I took the entrance exam to kindergarten ....... so we skip ;-). After kindergarten and primary school I was accepted to the secondary school Ostrov in the field of Automation and Power Engineering. This field is partly about electricity and partly about computers and programming (we learned for example Assembler or Pascal). After school I was partly involved in industrial automation, but very soon I started to use programming in my work.
Today I still do a bit of design in automation, but I mainly program various systems in Python (web applications, internal data exchange systems, etc).

Jiří – 2007 (poslední úprava 2024)

 

• • •

Nový komentář: