Přepnout stránku na český jazyk ·:[ Jiřího blog ]:· Switch site to english language
O mně
Tagy: Knihy, Linux, Programování, Život, Hry, Filmy, Seriály, O LinuxGames.cz, Ostatní — Jiří, 28. září 2007 @ 13:34

Kontakt:

Informace:


Něco o mně v čestině (english version below this text):
Od narození bydlím Karlovarsku a jako (skoro) každé dítě jsem udělal přijímačky do školky ……. mno přeskočíme ;-). Po školce a základce jsem byl přijat na SPŠ Ostrov na obor Elektro, už od začátku mě studium nebavilo a výsledky tomu samozřejmě odpovídaly. Místo učení jsem raději hrál nohec nebo seděl u počítače, o který jsem se začal aktivněji zajímat. Počítač se pro mě stal jak vítaným zdrojem zábavy, tak zdrojem všemožných informací. Díky mému tehdejšímu kamarádovi jsem se seznámil s Linuxem a internem a začal jsem do tajů IT pronikat trochu hlouběji. Někdy ve třeťáku jsem si pořídil Wi-Fi připojení, které mi, stejně jako většině lidí, změnilo život (ač si to spousty lidí nepřizná, tak internet nás změnil všechny). Díky internetu se člověk dostal k věcem, které pro něj do té doby byly nedosažitelné a tak jsem ve čtvrťáku, díky internetu, trvale přešel na Linux - tenkrát Red Hat 9, pak mnoho různých distribucí přes Mandrivu, Gentoo, openSUSE, až k dnešnímu Arch Linuxu.
Na Linuxu jsem se začal více zajímat o servery, programování a vůbec jsem začal různě bádat. Takže jsem nakonec založil, už výše zmíněné, stránky LinuxGames.cz (v současné době už neaktivní) a tento blog Jiri.one. Obě tyto stránky běží na mém vlastním serveru (to i můj mail a jabber ;-)).
Jinak i přesto, že škola, kterou jsem si vybral, mě vůbec nezajímala, tak jsem ji absolvoval a dostal jsem maturitní vysvědčení. Prakticky ihned po škole jsem začal pracovat v jedné nejdecké firmičce jako elektrotechnik, když jsem se v té práci dostatečně zdokonalil, přešel do jiné firmy na místo projektanta, kde jsem i dnes. Nakonec mě práce "v elektrice" začala bavit, takže mám své zaměstnání rád.
Do budoucna bych chtěl začít ještě aktivněji programovat především v Pythonu (tento blog je celý v Pythonu, takže se mi to snad i trochu daří ;-)) a také se zdokonalovat v práci projektanta (konstruktéra) v oboru elektro.

Something about me:
I live in region Karlovy Vary from the birdhdate and I maked entrance exams to kindergarden like (almost) any other child ….. well skip ;-). After elementary school I was accepted to Secondary Technical Scool Ostrov branch on electro. I was not like to study from the beginning and results were adequate. I was playing rather football tennis instead of learning or I was sitting by computer, which I was beginning more interest. Computer has became for me a welcome source of information. Thanks to my that time friend I was meeting with Linux and internet and then I was beginning to see little it more deeper. In the third year od school I was buying Wi-Fi, which changed my life (majority of the people not admit, that internet was changing all of us). Thanks to internet person has got to things, which were for him inaccessible. So I'm in a quarter, thanks to the Internet, permanently switched to Linux - at that time Red Hat 9, then many different distributions over Mandriva, Gentoo, openSUSE to in use today Arch Linux.
On Linux I was beginning more interest about servers, programming a simply I was researching PC. So I was founding, already mentioned above, site LinuxGames.cz (currently not active) and this blog Jiri.one. Both of this sites are running on my own server (my mail and jabber servers too ;-)).
Despite that school, which I was choosing, was really unimpressive, I graduated from her and I have graduation certificate. Practically immediately after school I started to work in some small Nejdek company like electrical technician. When I was sufficiently perfected, I started to work like project maker in another Nejdek company and in this company I am to this day on the same position.
In the end I like job with electricity, so I like my employment.
I would like to begin more actively to programming in primarily Python (this blog was writing completely in Python, so I'm hopefully doing this well) and I want also to improve in my electrician-project maker job.

Jiří – 2007 (úprava 2022)


• • •

Nový komentář: