Přepnout stránku na český jazyk ·:[ Jiřího blog ]:· Switch site to english language
Příspěvky z tagu "Knihy":

29. září 2007

Je tu jen proto, aby byly rovnou zobrazeny všechny rubriky :)

• • •
28. září 2007

Kontakt:

 • mail – příjmění@jméno.one
 • www – jiri.one

Informace:

 • Jméno – Jiří Němec
 • Věk – 39 let
 • Zájmy – sport (běhání, cyklistika, cvičení celého těla, ...), četba, filmy, počítače, hry (dnes už o dost méně) a v neposlední řadě Linux
 • Oblíbené knihy – Asfalt, Holomráz (a v budoucnu všechno od Štěpána Kopřivy), všechny knihy Jiřího Kulhánka, všechno od Miroslava Žambocha, Warcraft (všechny díly, ale především Richard A. Knaak), Doom, Dracula, …
 • Oblíbené filmy – Návraty do budoucnosti, Star Trek, X-Men a filmy Terence Hilla a Buda Spencera
 • Oblíbené seriály – Červený trpaslík, South Park, Partička IT, Star Trek (TNG a Voyager), Hvězdná brána (Atlantida je možná nejlepší seriál ever), …
 • Oblíbené hry – Quest for Glory, Broken Sword, Monkey Island, Deponia, … prostě všechny dobré adventury, série Trine, …
 • Nejoblíbenější internetové stránky (kromě mých ;-)) – AbcLinuxu.cz, Root.cz, …
 • Oblíbená distribuce – Arch Linux
 • Fandím – Linuxu, Open Source, Pythonu, …


Něco o mně v čestině (english version below this text):
Od narození bydlím Karlovarsku a jako (skoro) každé dítě jsem udělal přijímačky do školky ……. mno přeskočíme ;-). Po školce a základce jsem byl přijat na SPŠ Ostrov na obor Elektro, už od začátku mě studium nebavilo a výsledky tomu samozřejmě odpovídaly. Místo učení jsem raději hrál nohec nebo seděl u počítače, o který jsem se začal aktivněji zajímat. Počítač se pro mě stal jak vítaným zdrojem zábavy, tak zdrojem všemožných informací. Díky mému tehdejšímu kamarádovi jsem se seznámil s Linuxem a internem a začal jsem do tajů IT pronikat trochu hlouběji. Někdy ve třeťáku jsem si pořídil Wi-Fi připojení, které mi, stejně jako většině lidí, změnilo život (ač si to spousty lidí nepřizná, tak internet nás změnil všechny). Díky internetu se člověk dostal k věcem, které pro něj do té doby byly nedosažitelné a tak jsem ve čtvrťáku, díky internetu, trvale přešel na Linux - tenkrát Red Hat 9, pak mnoho různých distribucí přes Mandrivu, Gentoo, openSUSE, až k dnešnímu Arch Linuxu.
Na Linuxu jsem se začal více zajímat o servery, programování a vůbec jsem začal různě bádat. Takže jsem nakonec založil, už výše zmíněné, stránky LinuxGames.cz (v současné době už neaktivní) a tento blog Jiri.one. Obě tyto stránky běží na mém vlastním serveru (to i můj mail a různé synchronizační služby; kdysi i jabber ;-)).
Jinak i přesto, že škola, kterou jsem si vybral, mě vůbec nezajímala, tak jsem ji absolvoval a dostal jsem maturitní vysvědčení. Prakticky ihned po škole jsem začal pracovat v jedné nejdecké firmičce jako elektrotechnik, když jsem se v té práci dostatečně zdokonalil, přešel do jiné firmy na místo projektanta a jako projektant se živím do dnes. Nakonec mě práce "v elektrice" začala bavit, takže mám své zaměstnání docela rád.
Do budoucna bych chtěl začít ještě aktivněji programovat především v Pythonu (tento blog je celý v Pythonu, takže se mi to snad i trochu daří ;-)) a skloubit můj koníček s mojí prací.

Something about me:

I have lived in Karlovy Vary since birth and like (almost) every child I took the entrance exam to kindergarten ....... so we skip ;-). After kindergarten and primary school I was accepted to the secondary school Ostrov in the field of Elektro, from the beginning I was not enjoying my studies and the results of course corresponded to it. Instead of studying I preferred to play football tenis or sit at the computer, which I became more actively interested in. The computer became for me both a welcome source of entertainment and a source of all kinds of information. Thanks to my friend at the time, I was introduced to Linux and the Internet, and I began to delve a little deeper into the mysteries of IT. Sometime in my third year I got a Wi-Fi connection, which, like most people, changed my life (although many people won't admit it, the internet changed all of us). Thanks to the Internet, you could access things that were unattainable for you until then, and so in my fourth year, thanks to the Internet, I permanently switched to Linux - at that time Red Hat 9, then many different distributions through Mandriva, Gentoo, openSUSE, to today's Arch Linux.
On Linux, I became more interested in servers, programming, and generally started doing research. So I eventually founded the aforementioned LinuxGames.cz site (currently no longer active) and this blog Jiri.one. Both of these sites run on my own server (that and my mail and various synchronization services; once upon a time, jabber ;-)).
Otherwise, even though the school I chose didn't interest me at all, I graduated and got my high school diploma. Almost immediately after school I started working in a small company as an electrical engineer, when I got good enough at the job I moved to another company as a designer and I am still working as a designer today. Eventually I started to enjoy working "in electrical", so I quite like my job.
In the future I would like to start programming more actively, especially in Python (this blog is all in Python, so hopefully I can do that a bit ;-)) and combine my hobby with my job.
 
Jiří – 2007 (poslední úprava 2023)
• • •